Ärsykekontrolli

Kun toimintoon on liitetty vihje, se voidaan viedä ärsykekontrolliin, jolloin toiminnon hallinta lisääntyy. Mikäli toiminnan aikaansaamisen keinona on käytetty jotain koiran aktiivisuutta lisäävää tapaa, on koira aktiivinen toiminnon tarjoaja. Tällöin koira on oppinut oman toimintansa tuovan palkkion. Kun toiminto lähdetään viemään ärsykekontrolliin koiran oma-aloitteisuus ikään kuin vähenee ja toiminto siirtyy yhä enemmän ohjaajan kontrollin alle. Ärsykekontrollissa voidaan nähdä neljä tasoa. 

Ärsykekontrollin ensimmäisellä tasolla koira osaa tehdä käskyn vihjeen saatuaan. Koira siis suorittaa oikean toiminnon vihjeestä, joka toimintoon on liitetty (esim. istuu vihjeestä ”istu”) Toisella tasolla koira opetetaan erottamaan käskyjä toisistaan, jolloin koiran vihjeiden erottelukykyä lisätään. Tässä otetaan mukaan erottelevaksi vihjeeksi joku koiralle jo tuttu vihje (jolla on jo vahvistehistoriaa), joka yhdistetään ärsykekontrolliin vietävään vihjeeseen niin, että uudempaa vihjettä annetaan koiralle 80% tehtävän sarjan vihjeistä ja 20% tuttua vihjettä. Näin koira oppii erottelemaan vihjeitä eikä esim. mene maahan kuullessaan istu-käskyn. Näin myös vihjeiden merkitys koiralle vahvistuu. Kolmannella tasolla koiraa ei enää palkata omatoimisesta toiminnon tarjoamisesta, vaan vaaditaan koiran kuuntelevan käskyn, jonka jälkeen se saa toimia. Neljännellä tasolla koira tekee vain ja ainoastaan tietystä vihjeestä tietyn toiminnon. Koira ei reagoi mihinkään muihin vihjeisiin tai ympäristön ärsykkeisiin, tai korkeimmalla tasolla, kenenkään muun kuin ohjaajan antamaan vihjeeseen. Koiran erottelukykyä voidaan lisätä liittämällä vihjeen sekaan koiralle täysin merkityksettömiä sanoja tai jos halutaan että koira toimii vain ohjaajansa käskystä, voidaan ottaa ulkopuolinen henkilö antamaan käskyjä, jolloin vain oman ohjaajan antamiin käskyihin reagoiminen tuottaa palkkion.

Keston ja etäisyyden lisääminen

Toimintoon voidaan lisätä myös kestoa ja/tai etäisyyttä. Toiminnon tulisi olla ärsykekontrollin 1 tasolla ja siinä tulisi olla hieman kestoa ja häiriötä ennen kuin siihen lähdetään lisäämään pidempää kestoa. Jos taas halutaan lisätä etäisyyttä, tulisi toiminnolla olla jo melko hyvä kestopohja (sekä häiriöitä), jotta voidaan olettaa koiran pysyvän paikoillaan, niin että ohjaaja pääsee poistumaan koiran luota.

Kun lähdetään lisäämään kestoa, tapahtuu se epäsäännöllisen vahvistamisen kautta. Tällöin voi luoda erilaisia epäsäännöllisiä vahvisteaikatauluja, jonka mukaan palkka toimitetaan koiralle. Hyödykseen voi käyttää mm. kertotauluja. Kestoa voidaan lisätä esim. 2-4-2-8-6-4 sekunnin sarjassa, jossa kestoa kriteerien noston yhteydessä lisätään (esim. 3-6-3-12-9-3). Tärkeää on, ettei koiralle (eikä ohjaajalle) muodostu tiettyä rutiinia, jonka puitteissa palkkaus tapahtuu. Jos palkkaus tapahtuisi esim. joka 5sek.välein, alkaisi koira heloposti ennakoida palkkausta, jolloin vireystaso saattaa laskea tai turhautumista esiintyä, mikäli palkkaa ei tulekaan tuon 5 sekunnin päästä. Myöskin keston lisääminen on näin hankalampaa, sillä koira on voinut jämähtää tuohon 5 sekunnin kriteeriin. Epäsäännöllinen vahvistaminen vaatii ohjaajalta etukäteissuunnittelua sekä myös koulutuspäiväkirjan pitoa, jotta nähdään, missä kriteerissä ollaan menossa ja miten jatketaan eteenpäin. 

Kun halutaan varma kesto koiralle, tulee siihen liittää häiriöt myös varhaisessa vaiheessa. Ohjaajalta vaaditaankin taitoa häiriöiden oikeanlaisessa lisäämisessä, jotta se vahvistaisi keston harjoittelua. Liian suurien häiriöiden takia tapahtuneet epäonnistumiset lisäävät aina riskiä koiran lähtemiseen paikaltaan. Myöskin koiran turhauttaminen keston harjoittelussa ei ole kannattavaa, sillä sekin lisää paikalta liikkumisen riskiä, ja näin koiran kynnys liikkua tulevaisuudessakin madaltuu.

Kun koiralla on hyvä kestopohja liikkeelle sekä jonkin verran häiriöitä, siihen voidaan lisätä etäisyyttä. Etäisyyden lisäämisessä toimii myös epäsäännöllisen vahvistamisen periaatteet. Tällöin etäisyyttä lisätään vähitellen epäsäännöllisin välimatkoin (esim.1m-3m-2m-6m-4m). Näin koira vähitellen siedättyy ohjaajan poistumiseen kauemmas koirasta.

<< edellinen sivu                                            seuraava sivu >>